Městská knihovna Jihlava

Informační služby

  • vyhledávání v katalogu knihovního fondu MěK Jihlava

  • vyhledávání ve fondech knihoven ČR a v zahraničí

  • Česká národní bibliografie

  • Codexis - Automatizovaný systém právních informací

  • Adresář neziskových organizací

  • Databáze na CD-ROM - encyklopedie, výukové programy

  • brožurky s bibliografií vybraných spisovatelů

  • letáčky se zajímavými webovými adresami

  • slovník počítačových pojmů

  • bibliografie životopisných knih z fondu MěK Jihlava


Rešerše