Městská knihovna Jihlava

Informace pro knihovny

Útvar regionálních služeb 

Kde nás najdete:

4. poschodí

Lucie Karbašová, DiS. (vedoucí)

Jiřina Suchá

Kristýna Půžová 

 

 

 

tel.: 565 597 855
mobil: 721 845 360
email: region@knihovna-ji.cz


Oddělení vzniklo 1. 3. 2002. Na základě podepsaných dohod zajištuje služby městským a obecním knihovnám v regionu Jihlava. Tyto služby jsou financovány z rozpočtu kraje Vysočina

Poskytované služby:

  • budování výměnných fondů a zapůjčování knižních souborů
  • poradenská a konzultační činnost
  • vzdělávání knihovníků
  • pomoc při zpracování potřebné dokumentace (knihovní řád, zřizovací listina)
  • revize a aktualizace knižního fondu
  • zpracování statistických výkazů
  • odborná konzultační a praktická pomoc při automatizaci knihoven
  • pomoc při sestavení žádosti (zpracování projektu) o dotaci v grantových programech (PIK, Fond Vysočiny, VISK 3, Česká knihovna)

 
Zde je odkaz na tabulku přihlášení do Tritia: https://jihlava.tritius.cz/tritius

 
Vyberte ze seznamu svou knihovnu, zadejte uživatelské jméno a heslo (zůstávají stejná). Dále postupujte podle manuálů ze sekce Příručky.