Městská knihovna Jihlava

Informační služby

 • rešerše - docx, PDF

 • vyhledávání v katalogu knihovního fondu MěK Jihlava

 • vyhledávání ve fondech knihoven ČR a v zahraničí

 • Česká národní bibliografie

 • Codexis - Automatizovaný systém právních informací

 • Adresář neziskových organizací

 • Databáze na CD-ROM - encyklopedie, výukové programy

 • brožurky s bibliografií vybraných spisovatelů

 • letáčky se zajímavými webovými adresami

 • slovník počítačových pojmů

 • bibliografie životopisných knih z fondu MěK Jihlava