Městská knihovna Jihlava

Statistika

Statistické výkazy vyplňte a odevzdejte v písemné nebo elektronické podobě do 26. ledna 2024. Děkujeme.

Statistický výkaz za rok 2023.doc

Statistický výkaz pro rok 2023.pdf

Neprofesionální knihovny mohou pro vyplnění statistiky použít zjednodušený formulář:

Zjednodušený formulář pro statistiku za rok 2023 pro obecní knihovny.doc

Zjednodušený formulář pro statistiku za rok 2023 pro obecní knihovny.pdf

 

Pomůže Vám: Metodický pokyn k vyplňování statistiky