Městská knihovna Jihlava

Meziknihovní výpůjční služby (MVS)

Kontakt: Petrášová Bohuslava, Pavlíčková Martina

E-mail: mvs@knihovna-ji.cz

telefon565 597 861


Meziknihovní výpůjční služba (MVS) je určena pouze registrovaným čtenářům MěK Jihlava.

MVS - půjčování dokumentů nebo kopií článků z fondů jiných knihoven v ČR, pokud nejsou ve fondu MěK Jihlava.

Cena za MVS činí 70,- Kč.

Vratná záloha za MVS činí 200,- Kč.

V případě, že dokument není v žádné knihovně na území ČR, zprostředkuje Městská knihovna Jihlava výpůjčku ze zahraničí (MMVS). Dokumenty zapůjčené ze zahraničí se řídí podle pravidel poskytující knihovny.

Čtenář je povinen zaplatit vratnou zálohu a uhradit náklady spojené s dopravou dokumentu nebo s vytvořením kopie:

Cena za MMVS činí 300,- Kč (Evropa) nebo 500,- Kč (zámoří a Velká Británie)

Vratná záloha za MMVS činí 200,- Kč.

Zažádejte si o MVS elektronickou cestou:


Dokumenty zapůjčené ze zahraničí se řídí podle pravidel poskytující knihovny.

Pokud vámi žádaný dokument není ve fondu knihovny a vy myslíte, že by měl být, pište na katalog@knihovna-ji.cz.

CD nelze objednat prostřednictvím MVS.

Legislativní dokumenty meziknihovních služeb

Pro knihovny


O výpůjčku dokumentu nebo kopii článku z fondu MěK Jihlava mohou knihovny požádat:

Za každý zaslaný svazek fakturujeme částku 50,- Kč za poštovní služby.
Prosíme, na žádanku uvádějte fakturační adresu + IČO