Městská knihovna Jihlava

Data z historie

Data z historie knihovny:

1700 – 1705 – založena jezuitská kolej s vyčleněnou místností pro knihovnu

1760 - založena knihovna gymnaziální

1871 - založen spolek Beseda jihlavská se spolkovou knihovnou

1885 - založena německá veřejná knihovna

1894 - postaven Besední dům, kde byla umístěna knihovna, později přejmenována na Českou veřejnou knihovnu

1919 - knihovnický zákon - Česká veřejná knihovna přechází do správy obce, placený knihovník

1921 - stěhování do Divadelní ulice, knihovník St. Rambousek

1922 - knihovna zahajuje pravidelnou činnost

1932 - "Seznam knih Veřejné městské knihovny" vydaný St. Rambouskem

1945 - knihovna přemístěna na Masarykovo náměstí 64, vedení Fr. Augusta

1951 - stává se krajskou knihovnou

1960 - stává se okresní knihovnou

1964 - rozsáhlá adaptace budovy

1970 - otevřena pobočka Bedřichov

1971 - otevřen volný výběr knih v oddělení pro dospělé

1986 - rekonstrukce elektroinstalace - volný výběr knih v oddělení společenských věd

1989 - otevřena pobočka Březinova

1994 - stává se opět městskou knihovnou - budova knihovny vrácena Královské kanonii premonstrátů na Strahově

1996 - začíná se budovat automatizovaný provoz městské knihovny

1997 - nové vybavení, on-line katalog a automatizovaný výpůjční protokol v oddělení pro děti a mládež

1998 - zřízení nové čítárny - automatizace oddělení společenských věd - modernizace studovny pro děti

1999 - automatizace oddělení pro dospělé čtenáře - Internet pro uživatele v oddělení společenských věd - otevření hudebního oddělení

2000 - Internet v dětském oddělení - automatizace pobočky Březinova - zřízení zvukové knihovny pro zrakově postižené

2001 - Internet pro zrakově postižené

2002 - automatizace pobočky Bedřichov - připojení poboček Březinova a Bedřichov do sítě Internet - otevření oddělení regionálních služeb - otevření pobočky v Horním Kosově

2003 - knihovna se stěhuje do nově rekonstruované budovy v Hluboké ulici 1, zahájení provozu 1. října 2003

2004 - knihovna je provozovatelem Domu Gustava Mahlera

2005 - nový automatizovaný systém CLAVIUS - připojení poboček Bedřichov a Březinova on-line

2006 - otevření stálé expozice v Domě Gustava Mahlera - Gustav Mahler a Jihlava

2007 - nová webová prezentace knihovny

2008 - k 30. červnu skončilo provozování Domu Gustava Mahlera (převeden pod správu Magistrátu města Jihlavy)

2009 - instalace hlasových majáčků, které usnadňují orientaci zrakově postiženým a nevidomým uživatelům

2010 - knihovna je na Facebooku - WiFi ve studovně

2011 - nový on-line www katalog Carmen - půjčování čteček elektronických knih, tématických kufříků a audioknih - dočasné uzavření pobočky Horní Kosov (od 16. května 2011) - přechod z formátu Unimarc na MARC21

2012 - čtecí koutky s křesílky, přebalovací pult a nápojový automat - bibliobox - celoroční uzavření pobočky Horní Kosov

2013 - dětský koutek pro nejmenší návštěvníky – smartkatalog pro mobilní zařízení - půjčování deskových her - otevření nové pobočky na ulici S.K.Neumanna 22

2014 - úpravy dětského oddělení – půjčování elektronických knih

2015 - půjčování čtecích brýlí – klub deskových her DESKNI TO! – knihovnický trolejbus aneb S dobrou knihou je to jízda

2016 - knihovna má účet na Instagramu – validační místo moje ID – nová služba pro zrakově postižené FriendlyVox

2017 - půjčování deštníků - informační čtvrtletník Čteník - šachy a špuntomat

2018 - nový knihovní systém Tritius – přestěhování a nové interiérové vybavení pobočky Březinova – modernizace dětského oddělení – Lekotéka - zahájení půjčování elektronických knih

2019 - rozšíření prostor pobočky Horní Kosov – oprava střechy na hlavní budově (zahájení opravy v říjnu 2018)

2020 - interiérové vybavení nových prostor pobočky Horní Kosov – dokončení opravy střechy – knihobudka – uzavření knihovny z důvodu pandemie nemoci covid-19 – YouTube knihovny - zahájení činnosti čtenářského klubu Daněk

2021 - uzavření knihovny z důvodu pokračující pandemie nemocí covid-19 – bezkontaktní výdej a výdejní okénka – biblioskříňky na pobočkách Březinova a Horní Kosov

2022 -  instalace bezpečnostní brány do výpůjční haly (RFID technologie) – RFID kódování fondu naučné literatury pro dospělé – platební terminály ve všech provozech – bibliobox na pobočce Bedřichov 

2023 - instalace samoobslužného výpůjčního systému (selfcheck) – RFID kódování fondu beletrie pro dospělé – Lego BOOST (výukoví roboti vhodní pro výuku programování na dětském oddělení) – ruční asistent RFID 

​​​​​​2024 - RFID kódování fondu na pobočce Březinova – plánování zřízení oddělení pro náctileté (Teens club)

Historie budovy v Hluboké

Budova knihovny je nejmladší součástí barokního souboru staveb a byla původně jezuitským gymnáziem, které bylo otevřeno v roce 1727. Po zrušení jezuitské koleje, semináře i gymnázia v roce 1773 přešla škola do majetku státu a v polovině 19. století bylo přistoupeno k výrazné přestavbě celého objektu. V jejím průběhu byl ve třetím poschodí dočasně ponechán tzv. "divadelní sál", nynější dětské oddělení městské knihovny. Zde byla v roce 1740 uvedena první opera v Jihlavě.

V roce 1890 gymnázium budovu opustilo a prázdný objekt pak odkoupilo město pro ubytování vojska. Následovalo období, kdy byla stavba postupně využívána k různým účelům. Sloužila jako nájemní dům, hudební škola, rodinná a dívčí škola, městská strážnice a městský archiv. Za podrobnější zmínku stojí událost z roku 1935, kdy dům č. 49 na jihlavském náměstí odkoupila firma Baťa. Renesanční fresky zde objevené roku 1925 bylo rozhodnuto zachránit a přenést do prvního patra bývalého gymnázia, do tehdejší hudební síně. Celá akce byla bezesporu ojedinělou záležitostí. Bylo při ní zachráněno 29 m2 vzácné fresky, jež původně pokrývala mázhaus jihlavské lékárny U Svaté Anny, která v domě č. 49 sídlila. Pečlivé zrestaurování fresek bylo provedeno při nejnovější rekonstrukci budovy v Hluboké 1 v roce 2003.

V období 2. světové války byla v budově na přechodnou dobu umístěna městská knihovna. Poté zde krátce sídlil archiv, škola pro ženská povolání, školní internát a od roku 1950 Krajské velitelství Národní bezpečnosti, které budovu opustilo roce 1960. Od roku 1961 se budova na bezmála čtyřicet let stala sídlem Státního okresního archivu v Jihlavě.

V roce 2002 bylo přistoupeno k obnově budovy pro potřeby městské knihovny. Byla provedena řada náročných prací stavebního a památkářského charakteru, přičemž záměrem rekonstrukce bylo v co největším rozsahu zachovat původní konstrukce a současně splnit požadavky na funkci moderní knihovny.

1. října 2003 se nově zrekonstruované prostory otevřely prvním návštěvníkům.


Fotografie z nově zrekonstruované budovy v Hluboké ulici:

 

Hlavní budova knihovny Historické fresky v salonku
Oddělení pro dospělé Hlavní vchod Budova zvenčí