Městská knihovna Jihlava

Výpůjční služby

Registrace čtenářů

  • Výpůjční služby poskytuje MěK Jihlava pouze registrovaným uživatelům.
  • K registraci je nutný občanský průkaz jako doklad totožnosti.
  • Čtenářům mladším 15ti let podepíší přihlášku rodiče (zákonný zástupce), čímž stvrdí odpovědnost za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte.
  • Čtenářský průkaz je nepřenosný.

 

Oddělení pro dospělé čtenáře a dětské oddělení fungují samostatně.

Čtenářský průkaz je platný i na pobočkách.

Uživatelé zvukové knihovny po předložení lékařského potvrzení / SONS / TYFLO / registrační poplatky neplatí.

Roční registrační poplatek 250 Kč oddělení pro dospělé
100 Kč oddělení pro děti a mládež
0 Kč senioři nad 75 let
0 Kč uživatelé zvukové knihovny
Zvláštní (jednorázová) výpůjčka 50 Kč 1 dokument na 1 měsíc

 

Výpůjční doby 

30 dní knihy, periodika, mapy, hudebniny, elektronické zdroje, elektronická čtečka knih
14 dní audio CD, audioknihy na MP3
Absenční výpůjčky - čtenáři si mohou knihu nebo dokument na určenou dobu půjčit mimo knihovnu.

 
Prezenční výpůjčky - čtenáři si mohou dokument půjčit pouze na místě určeném v budově knihovny - studovna, čítárna; v žádném případě se nepůjčují mimo budovu knihovny.
 
Nejnovější čísla novin a časopisů jsou k dispozici pouze prezenčně.

Maximální doba výpůjčky je 100 dní (u CD 42 dní). Po této době nebude možné výpůjčku prodloužit a bude naskakovat poplatek z prodlení.

Prodlužování výpůjček
Vaše čtenářské konto
Rezervace dokumentů

Odložení z poličky