Městská knihovna Jihlava

Olympijská jízda

Zveme vás na prezentaci zážitků a úspěchů olympioniků z Denního a týdenního stacionáře Jihlava z Letních světových her Speciálních olympiád v Berlíně

Přednáškový sál, úterý 3.10. v 17,00.