Městská knihovna Jihlava

Ukliďme společně Horní Kosov

Úklid v okolí knihovny s doprovodným programem.

Rezervace vhodná. 

Pobočka Horní Kosov, čtvrtek 20.4. v 16,00.