Otevírací doba
Hluboká 1

pondělí 8,00 - 18,00
úterý zavřeno
středa 8,00 - 18,00
čtvrtek 8,00 - 18,00
pátek 8,00 - 18,00

 

Hudební oddělení
Zvuková knihovna

Jako na dospělém oddělení
a ve čtvrtek pouze do 13,00

 

Dětské oddělení

pondělí 12,30 - 18,00
úterý zavřeno
středa 12,30 - 18,00
čtvrtek 12,30 - 18,00
pátek 12,30 - 18,00

 

Pobočky Březinova
a  Bedřichov 

pondělí 10,00 - 12,00
13,00 - 17,30
úterý zavřeno
středa 10,00 - 12,00
​13,00 - 18,00
čtvrtek 10,00 - 13,00
pátek 10,00 - 12,00
​13,00 - 17,30
   


Pobočka Horní Kosov

pondělí 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00
úterý zavřeno
středa 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00
čtvrtek 10,00 - 13,00
pátek 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00

Přehled zkratek oddělení knihovny na čtenářském kontě

Kódy jednotlivých oddělení knihovny  - na čtenářském kontě v online katalogu:
 
Hlavní budova - Hluboká 1
Pobočka Bedřichov Pobočka Březinova
B - oddělení pro dospělé
H - hudební oddělení
C - zvuková knihovna
S - studovna pro dospělé
M - dětské oddělení
 
F - oddělení pro dospělé
E - dětské oddělení
R - oddělení pro dospělé
- dětské oddělení
 
 

Systém signatur

Signatura = značka, která nám sděluje, kde je dokument v knihovně umístěn.
Červeně jsou označeny elektronické, obrazové a zvukové zdroje.

Oddělení pro dospělé
 
bez signatury beletrie stavěná podle abecedy 1. poschodí
číslo naučná literatura dále řazená podle abecedy 1. a 2. poschodí
E 821 cizojazyčná a dvojjazyčná v orginále 1. poschodí
E elektronické dokumenty, přílohy knih výpůjční hala
IP+číslo informační pult - absenční výpůjčky (lze půjčit domů 1. a 2. poschodí
PC elektronické dokumenty - přílohy časopisů 2. poschodí
PK+číslo studovna - pouze prezenčně 2. poschodí
REG+číslo studovna- pouze prezenčně 2. poschodí
PK elektronické dokumenty, nepůjčují se domů 2. poschodí


Dětské oddělení
 
M beletrie, stavěná podle barviček a abecedy
M+číslo naučná literatura, dále stavěná podle abecedy
M elektronické dokumenty - přílohy časopisů, knih


Studovna pro mládež
 
PKM+číslo naučná literatura
PKM elektronické dokumenty, nepůjčují se domů


Hudební oddělení
 
H+číslo Naučná literatura
H E Elektronické dokumenty - přílohy časopisů, knih
H P Hudební - pop
H RP Hudební - rock pop
H S Hudební - mluvené slovo
H V Hudební - vážná hudba 
H C Hudební - country
H RE Hudební - relaxační, šansony, blues
H F Hudební - folk
H L Hudební - lidové, koledy, dětské písně
H J Hudební - jazz
H M Hudební - muzikály, filmová hudba, pohádkové písně 
H MP3   Hudební - audioknihy ve formátu MP3


Zvuková knihovna
 
ZK zvukové knihy - MC, CD-ROM, CD, CD-R


Bedřichov
 
BE beletrie pro dospělé, řazeno abecedně
BE+číslo naučná pro dospělé
BE M beletrie dětská
BE M+číslo naučná dětská
BE PK prezenční fond, nepůjčuje se domů
BE elektronické dokumenty


Březinova
 
BR beletrie pro dospělé, abecedně řazeno
BR+číslo naučná pro dospělé
BR M beletrie dětská
BR M+číslo naučná dětská
BR PK prezenční fond nepůjčuje se domů
BR elektronické dokumenty


Horní Kosov
 
KH M
beletrie dětská
KH M+ číslo
naučná dětská
KH
elektronické dokumenty


Regionální oddělení
 
VF
region


Druhy dokumentů

 
CD hudební CD nosič
CD-R datový nosič CD
CD-ROM datový nosič CD datový nosič CD
CR datový nosič CD datový nosič CD
CD MP3 datový nosič CD
MC magnetofonová kazeta
DVD DVD (digital video) disk
VHS videokazeta

 

Mezinárodní desetinné třídění

Mezinárodní desetinné třídění (MDT) je celosvětově uznávaný způsob věcného pořádání informací. Dělí se tematicky podle jednotlivých oborů poznání a usnadňuje tak orientaci ve fondech knihoven jak profesionálním pracovníkům, tak i laikům.
 
 
Vybrané třídy MDT přizpůsobené ke stavění fondu Městské knihovny Jihlava:
 
 
2. patro
001 Věda a vědění
001.9 Záhady.UfO
003 Systémy psaní a písma
004 Věda o počítačích
006 Normy. Patenty
008 Kultura. Pokrok
01/02 Bibliografie / Knihovnictví
030 Encyklopedie. Slovníky
06 Organizace a jiné typy kooperace
070 Noviny. Žurnalistika
1(091) Filozofie-dějiny
101 Filozofové abecedně
133 Okultismus
14 Filozofické směry
141 Filozofické směry, systémy a hlediska
159.9 Psychologie
159.9.07 Experimentální psychologie
159.91 Praktická psychologie
159.922 Vývojová psychologie
159.923 Psychologie osobnosti
159.96 Zvláštní duševní stavy a procesy
159.97 Abnormální psychologie
159.98 Aplikovaná psychologie
159.98:316 Sociální psychologie
159.98:37 Pedagogická psychologie
16 Logika
17 Etika. Morálka
173 Manželství. Partnerství. Rodina
176 Sex
178 Závislosti.Toxikomanie. Alkoholismus. Narkomanie
179 Různé etické otázky
2 Náboženství
22 Bible. Písmo svaté
23/28 Křesťanství
29 Nekřesťanská náboženství
311 Statistika
314 Demografie
316 Sociologie
32 Politika. Politologie
323 Vnitřní záležitosti jednotlivých zemí, států
323(437) Česká politika
327 Mezinárodní vztahy. Zahraniční politika
327.5 Mezinárodní bloky
327.8 Politické ovlivňování. Špionáž
329 Politické strany a hnutí
329.7 Politická a národnostní hnutí
330 Ekonomické vědy. Ekonomika
331 Ekonomika práce. Organizace práce
336 Finance. Peněžnictví. Bankovnictví
338 Řízení. Výroba. Marketing. Leasing. Účetnictví. podnikání, reklama
34 Právo. Právní věda. Teorie
341 Mezinárodní právo .Lidská práva
342 Veřejné právo. Ústavní právo. Správní právo
343 Trestní právo. Trestné činy
347 Občanské právo
347.2 Věcná práva, nemovitosti,stavební právo
347.6 Rodinné právo. Dědické právo
347.7 Obchodní právo
347.78 Autorské právo
347.9 Občanské soudní řízení. Právní řízení
348 Církevní právo
349 Zvláštní právní odvětví
349.2 Pracovní právo
35 Veřejná správa. Státní správa. Policie
355/359 Vojenství. Vojenské vědy
36 Sociální péče. Sociální práce. Pojištění. Bydlení
37 Výchova a vzdělávání
371 Organizace výchovné a vzdělávací soustavy - Pedagogika
371.1 Školství. Učitelé, žáci, školy. Vyučování. Základní školství
371.3 Vyučovací metody a postupy. Didaktiky. Jednotlivé předměty
372 Předškolní výchova
374 Mimoškolní výchova a vzdělávání
376 Speciální pedagogika
377 Střední a učňovské školy
378 Vysoké školy
39 Národopis. Etnografie. Zvyky a obyčeje. Etnologie
395 Společenské chování. Etiketa. Zvyklosti

 

1. patro
5 Příroda obecně
504 Životní prostředí, ochrana ŽP, ekologie
51 Matematika
52 Astronomie. Astrofyzika
53 Fyzika
54 Chemie
55 Vědy o Zemi. Geologické vědy
56 Paleontologie. Paleobiologie
57 Biologické vědy
58 Botanika
59 Zoologie
61 Lékařské vědy
613 Hygiena. Péče o zdraví
615.89 Lidové léčitelství. Alternativní terapie
619 Nemoci domácích zvířat. Veterinářství
62 Technika
621 Strojírenství. Jaderná technika. Mechanická technologie
621.3 Elektrotechnika
621.39 Telekomunikace. Telegrafie. Radiotechnika. Obrazová technologie. Řízení na dálku
621.397 Videotechnika. Televizní technika
623 Vojenská technika - vojenská a bojová vozidla
629 Technika dopravních prostředků (kromě pozemních)
629.3 Technika pozemních dopravních prostředků (kromě kolejových)
629.78 Technika kosmických letů. Kosmonautika
63 Zemědělství a příbuzné oblasti vědy
630 Lesnictví. Lesní hospodářství
632/633 Rostlinná výroba. Polní plodiny a jejich pěstování
634 Ovocnářství. Ovoce
634.8 Vinohradnictví
635 Zahradnictví. Zahrádkářství
636 Chov zvířat. Živočišná výroba
636.9 Ostatní zvířata chovaná člověkem
638 Chov hmyzu a jiných členovců
639 Myslivost. Rybářství. Chov ryb. Akvaristika
64 Domácí hospodářství
641/642 Potraviny. Vaření. Jídla. Kuchyňské a stolní nádobí. Stolování
643/645 Byt. Bytové zařízení a vybavení
646 Osobní potřeby. Řízení domácnosti. Praní. Kosmetická hygiena
656.8 Poštovní služby. Filatelie
67/68 Různá odvětví průmyslu a řemesel. Mechanická technologie
689 Technické a rukodělné amatérské práce. Kutilství
69 Stavebnictví. Stavební výroba. Stavební materiály Stavební práce
7 Umění. Teorie a filozofie umění. Estetika
7.03 Dějiny umění. Umělecká období a slohy
71 Územní plánování. Krajiny, parky
72 Architektura
73 Sochařství. Umělecká keramika. Umělecké zpracování kovů. Numizmatika
74 Kreslení. Desing. Umělecká řemesla
75 Malířství
75(437) České malířství (řazeno podle umělce)
75(100) Zahraniční malířství (řazeno podle umělce)
76 Grafika. Grafické umění
77 Fotografie a podobné postupy
779 Fotografické publikace

 

3. patro
H 78 Hudba
H 78.0 Dějiny hudby. Hudební styly
H 78.01 Hudební teorie. Estetika. Hudební slohy
H 78.03 Hudební žánry
H 78.071 Hudební umělci. Skladatelé. Interpreti
H 781  Noty, zpěvníky
H 782 Divadelní hudba
H 786/789 Hudba pro jednotlivé hudební nástroje

 

1. patro
79 Rekreace. Zábavy. Hry. Sport
791.43 Filmové umění. Filmové styly a žánry
792 Divadlo. Divadelní umění
793 Společenské zábavy. Pohybové umění. Tanec.Hry v klubovně
794 Deskové a stolní hry
796 Sport. Hry. Tělesná cvičení. Jóga
796.3 Míčové hry (kopaná,tenis,odbíjená)
796.4 Gymnastika. Cvičení s náčiním. Akrobacie. Lehká atletika
796.5 Turistika. Pěší turistika. Horolezectví. Orientační sporty. Táboření
796.6/.7 Cyklistika. Kolová. Jízda na kolečkovém náčiní
796.8 Úpolové a bojové sporty. Sebeobrana. Těžká atletika Kulturistika. Zápas. Vzpírání
796.9 Zimní sporty. Lyžování. Bruslení.Sáňkování
797 Vodní sporty. Letecké sporty
798 Jezdectví. Závody se spřežením. Sporty s koňmi a jinými zvířaty
799 Sportovní rybolov. Lovecký sport. Sportovní střelba
80 Filologie. Lingvistika
801.3 Lexikologie. Lexikografie. Slovníky jazykové
802/809 Jazyky
82 Literatura
820/899 Dějiny jednotlivých literatur (kromě české)
E 821 Literatura v orginále
885.0 Česká literatura
908 Vlastivěda
91 Geografie. Zeměpis. Vlajky
912 Atlasy. Mapy
913 Bedekry. Turistické průvodce (řazeno podle země)
913(4) Evropa
913(5) Asie
913(6) Afrika
913(7) Severní Amerika
913(8) Jižní Amerika
913(9) Austrálie.Oceánie, polární oblasti
914/919 Zeměpis zemí, cestopisy
914 Evropa
915 Asie
916 Afrika
917/918 Severní a Jižní Amerika
919 Austrálie, Oceánie, polární oblasti
929 Biografie. Životopisy
929.5 Genealogie. Rodokmeny. Matriky. Rodové tabulky
929.6 Heraldika. Erby. Znamení
929.7 Šlechta. Aristokracie. Panovníci

 

2. patro
930 Historická věda. Archeologie. Pomocné vědy historické
930.85 Dějiny civilizace. Kulturní dějiny
94 Obecné dějiny
94(100)“…/04“ Dějiny starověku obecně
94(100)“04/14“ Dějiny středověku obecně
94(100)“15/…“ Dějiny novověku obecně
94(3) Dějiny starověkého světa
94(32) Starověký Egypt
94(35) Mezopotámie.Babylonie. Persie
94(37) Starověký Řím
94(38) Starověké Řecko
94(36) Území barbarů (Slované, Keltové, Germáni)
94(4) Dějiny Evrop
940.53 Dějiny druhé světové války
94(41/49) Dějiny jednotlivých evropských zemí
94(47) Dějiny Ruska
94(5) Dějiny Asie, Orientu
94(6) Dějiny Afriky
94(7/8) Dějiny Ameriky
94(7) Dějiny Severní Ameriky
94(8) Dějiny Jižní Ameriky
94(9) Dějiny Austrálie, Oceánie, polárních oblastí
943.7 České dějiny. Regionální literatura

 

3. patro - naučná literatura pro mládež
0 Všeobecnosti
004 Počítače
1/3 Společenské vědy
5 Přírodní vědy
51/52 Matematika. Astronomie
53/54 Fyzika. Chemie
55/56 Geologie. Meteorologie. Paleontologie
57 Biologie
58 Botanika
59 Zoologie
61 Lékařství. Zdravotnictví
62 Technika
629 Dopravní prostředky. Kosmické dopravní prostředky
63 Zemědělství
636/639 Chov zvířat. Myslivost. Rybářství
64 Domácí hospodářství
67/68 Různá odvětví průmyslu a řemesel
7 Umění.Film. Divadlo. Architektura
74/76 Pro dovedné ruce. Modelářství. Malířství
78 Hudba
793/794 Společenské zábavy a hry
796/799 Sport. Jezdectví
796.3 Míčové hry
796.5 Turistika. Horolezectví
796.7 Automobilový a motocyklový sport
796.9 Zimní sporty
80 Jazykověda
82 Literatura
E 821 Cizojazyčná literatura, literatura v orginále
885 Česká literatura
908 Vlastivěda ČR
91 Zeměpis. Cestopisy
914 Zeměpis Evropy
915 Zeměpis Asie
916 Zeměpis Afriky
917/918 Zeměpis Ameriky
919 Zeměpis Austrálie, Oceánie a polárních oblastí
92 Životopisy
93/99 Dějiny světa
943.7 České dějiny,regionální literatura