Otevírací doba
Oddělení pro dospělé

tel. 565 597 859 

pondělí

   8,00 - 18,00

úterý   zavřeno
středa

   8,00 - 18,00

čtvrtek

  8,00 - 18,00

pátek

  8,00 - 18,00

 

Hudební oddělení
Zvuková knihovna

tel. 565 597 867, 565 597 868 

Jako na dospělém oddělení

a ve čtvrtek pouze do 13,30!

 

Dětské oddělení 

tel. 565 597 866

pondělí

  12,30 - 18,00

úterý zavřeno
středa

  12,30 - 18,00

čtvrtek

  12,30 - 18,00

pátek

  12,30 - 18,00

 

Pobočka Bedřichov

tel. 565 597 869

pondělí 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00
úterý zavřeno
středa 10,00 - 12,00
​13,00 - 18,00
čtvrtek 10,00 - 13,00
pátek 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00

 

Pobočka Březinova 

tel. 565 597 870

(stejná otevírací doba jako pobočka Bedřichov)

 

Pobočka Horní Kosov

tel. 735 762 063

pondělí 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00
úterý zavřeno
středa 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00
čtvrtek 10,00 - 13,00
pátek 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00

Zvuková knihovna pro handicapované

obrazek167pomocny

3. poschodí hlavní budovy
Adresa: Hluboká 109/1, Jihlava

Knihovnice: Markéta Dvořáková
Telefon: 565 597 868
Email: zvukova@knihovna-ji.cz

 

 

 

NOVÉ TITULY ZA POSLEDNÍ MĚSÍC

 

Již od roku 2000 zkvalitňují život zrakově postižených osob v Jihlavě a jejím blízkém okolí také aktivity zvukové knihovny. Toto specializované oddělení městské knihovny nabízí řadu služeb uspokojujících přirozenou kulturní potřebu vzdělávat se a kvalitně trávit volný čas i se zrakovým handicapem.

Základní poskytovanou službou oddělení je půjčování zvukových knih a komentovaných filmů. Fond těchto speciálních zvukových dokumentů zahrnuje několik stovek titulů nejrůznějších literárních žánrů a je pravidelně doplňován, především z produkce Knihovny a tiskárny K. E. Macana v Praze a tradičních vydavatelů mluveného slova.

Služby zvukové knihovny jsou bezplatné. Předpokladem pro jejich využívání je řádná registrace uživatele, kterým však může být pouze osoba zrakově postižená, jestliže tuto skutečnost doloží potvrzením odborného lékaře nebo zástupce certifikovaných organizací SONS či Tyflocentrum, nebo osoba, které její tělesný handicap brání číst knihy v tištěné podobě nebo běžným způsobem, jestliže tuto skutečnost doloží potvrzením odborného lékaře.

Bližší informace o zvukové knihovně či případné registraci vám rádi sdělíme na tel. č. 565 597 867 nebo prostřednictvím e-mailu zvukova@knihovna-ji.cz.

 

Služby oddělení:

  • půjčování speciálních zvukových dokumentů (zvukových knih a komentovaných filmů) na MC a CD
  • půjčování periodik (Zora, Ema)
  • zpřístupnění PC se speciálním softwarem pro zrakově postižené
  • zpřístupnění televizní lupy (ve studovně ve 2. poschodí hlavní budovy)
  • zásilková služba (pro imobilní a mimojihlavské uživatele)
  • meziknihovní výpůjční služba
 

Konkrétní zvukový dokument lze hledat pomocí následujících odkazů:

On-line katalog

Seznam novinek


Další aktivity oddělení:

Pravidelně pořádáme kurzy znakového jazyka!

Zpravidla 2x ročně (únor - duben, říjen - prosinec) pořádáme kurzy znakového jazyka pro začátečníky i mírně pokročilé. Kurz, vedený zkušeným lektorem znakového jazyka, zahrnuje 10 devadesátiminutových lekcí; cena kurzu činí 400 Kč.


V budově jsou instalovány orientační hlasové majáčky!

 
Formuláře ke stažení: 

Přihláška uživatele
 
 
Plakát HDH.pdf
  Plakát HDH.pdf  
Přihláška čtenáře.pdf
  Přihláška čtenáře.pdf  

Odkazy pro handicapované