Otevírací doba
Hluboká 1
 

pondělí  8,00 - 18,00
úterý   zavřeno
středa  8,00 - 18,00
čtvrtek  8,00 - 18,00
pátek
8,00 - 18,00

 

Hudební oddělení
Zvuková knihovna 

Jako na dospělém oddělení

a ve čtvrtek pouze do 13,30!
 

Dětské oddělení 

pondělí ​12,30 - 18,00
úterý zavřeno
středa ​12,30 - 18,00
čtvrtek 12,30 - 18,00
pátek ​12,30 - 18,00

 

Pobočky Březinova
a Bedřichov

pondělí 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00
úterý zavřeno
středa 10,00 - 12,00
​13,00 - 18,00
čtvrtek 10,00 - 13,00
pátek 10,00 - 12,00
​13,00 - 17,00

 

Pobočka Horní Kosov  

pondělí 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00
úterý zavřeno
středa 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00
čtvrtek 10,00 - 13,00
pátek 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00

Tajemství husích stop

Prohlédnout archiv

Tajemství husích stop

 

středa 31. 5. 2017


Několik dní před středou 31. května 2017 se na chodbě v přízemí knihovny objevil obrázek husy, která za sebou zanechávala stopy popsané těmito slovy: VÍRA, PRAVDA, ČISTOTA, SVOBODA, DŮSTOJNOST, OVAHA, ÚCTA, POKORA, ODPUŠTĚNÍ, RADOST, LÁSKA, VĚČNOST. Dvanáct husích stop nese názvy dvanácti hodnot, které zastával a pro které nakonec zemřel Jan Hus. Do takto navozené atmosféry přichází žáci pátých tříd ze ZŠ TGM, aby prožili zcela netradiční okamžiky při interaktivních dílnách s panem Lubomírem Honkem ze Spolku České studny, usilujícím svým projektem Husovy stopy pro knihovny o přiblížení významné historické osobnosti Jana Husa a jeho odkazu dnešním dětem.
Pan Honek třináct let učil na druhém stupni základní školy a jako učitel musel být velmi oblíbený, o čemž svědčí jeho laskavý a sympatický přístup k dětem.
Dílničku začíná otázkou: Kdo něco ví o Janu Husovi? Základní znalosti děti mají, ale dnes se o něm zábavnou formou dozvíme trochu více. Mezi děti se rozdalo několik zvláštních obrázků, počítačová animace zobrazuje mapu naší republiky a postupně i obrázky s vysvětlením:Jak s Husem souvisí fotbalový balón? Asi hrál rád fotbal. To ne, ale vypadal postavou jako balón, nic moc hezký nebyl, ale stejně ho měli rádi.
Další obrázek – početní příklad (64 : 8) + 422 + 170 = ?  Rychlí matematikové  vypočítali výsledek 600. Před dvěma roky jsme si připomínali 600 let od jeho upálení.
Jiný obrázek – půllitr piva s pěknou pěnou. ??? Vlastnil pivovar? Ne, měl rád pivo. Rád seděl u džbánku a povídal si s lidmi.
Kněz v krásném rouchu – původně se chtěl stát knězem, aby měl zajištěnou existenci, až časem pochopil, že chce být dobrým knězem a celý život sloužit obětavě Bohu a lidem
Praha – Betlémská kaple – tam kázal, poslouchat ho chodilo až 3000 lidí, protože kázal česky. Měl rád lidi, k tomu ho vedla jeho moc hodná maminka, své posluchače oslovoval „nejmilejší lidičkové“.
Obrázek žen, okolo nichž stojí několik hus - myslel si snad, že jsou ženy hloupé husy? Právě naopak! V době, kdy žena byla ve společnosti velmi ponižována, hlásal, že muži i ženy jsou si rovni.
Husa se stopami – narodil se v Husinci. Dělával si sám ze sebe legraci. Říkával, že je „pták nemoudrý – husa nelétavá“.
Peníze a žebřík do nebe – kritizoval prodávání odpustků.
Oheň – měl snad rád opečené špekáčky? To nevíme, víme ale, že byl upálen a na hranici odpustil všem, kdo ho poslali na smrt.
Prezidentská vlajka s heslem „Pravda vítězí“. Původní Husova slova „Boží pravda vítězí“ byla položena do základů naší republiky T. G. Masarykem.
Dále pracovaly děti ve skupinkách. Dostaly napsané kratičké příběhy a měly k nim přiřadit správnou Husovu hodnotu, za kterou je třeba se postavit.
Skupina dětí si pak mohla vybrat z nabídky: Víra, Svoboda, Odvaha, Úcta, Pokora, Odpuštění a zahrát na zvolené téma vlastní scénku.
Na závěr dostal každý husí stopu, mohl si ji vyzdobit dle své fantazie a napsat si na ni jednu z Husových hodnot, která ho nejvíce oslovila a považuje ji v životě za velmi důležitou.
Tajemství Husích stop se velmi vydařilo. Do hlaviček účastníků přineslo přiblížení životně důležitých hodnot, o nichž se bohužel s mnohými dnešními dětmi často nemluví.