Otevírací doba
Oddělení pro dospělé

tel. 565 597 859 

pondělí

   8,00 - 18,00

úterý   zavřeno
středa

   8,00 - 18,00

čtvrtek

  8,00 - 18,00

pátek

  8,00 - 18,00

 

Hudební oddělení
Zvuková knihovna

tel. 565 597 867, 565 597 868 

Jako na dospělém oddělení

a ve čtvrtek pouze do 13,30!

 

Dětské oddělení 

tel. 565 597 866

pondělí

  12,30 - 18,00

úterý zavřeno
středa

  12,30 - 18,00

čtvrtek

  12,30 - 18,00

pátek

  12,30 - 18,00

 

Pobočka Bedřichov

tel. 565 597 869

pondělí 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00
úterý zavřeno
středa 10,00 - 12,00
​13,00 - 18,00
čtvrtek 10,00 - 13,00
pátek 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00

 

Pobočka Březinova 

tel. 565 597 870

(stejná otevírací doba jako pobočka Bedřichov)

 

Pobočka Horní Kosov

tel. 735 762 063

pondělí 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00
úterý zavřeno
středa 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00
čtvrtek 10,00 - 13,00
pátek 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00

Z historie knihovny

Data z historie knihovny:

 
· 1700 – 1705 – založena jezuitská kolej s vyčleněnou místností pro knihovnu
· 1760 - založena knihovna gymnaziální
· 1871 - založen spolek Beseda jihlavská se spolkovou knihovnou
· 1885 - založena německá veřejná knihovna
· 1894 - postaven Besední dům, kde byla umístěna knihovna, později přejmenována na Českou veřejnou knihovnu
· 1919 - knihovnický zákon - Česká veřejná knihovna přechází do správy obce, placený knihovník
· 1921 – stěhování do Divadelní ulice, knihovník St. Rambousek
· 1922 - knihovna zahajuje pravidelnou činnost
· 1932 - "Seznam knih Veřejné městské knihovny" vydaný St. Rambouskem
· 1945 - knihovna přemístěna na Masarykovo náměstí 64, vedení Fr. Augusta
· 1951 - stává se krajskou knihovnou
· 1960 - stává se okresní knihovnou · 1964 - rozsáhlá adaptace budovy
· 1970 - otevřena pobočka Bedřichov
· 1971 - otevřen volný výběr knih v oddělení pro dospělé
· 1986 - rekonstrukce elektroinstalace - volný výběr knih v oddělení společenských věd
· 1989 - otevřena pobočka Březinova
· 1994 - stává se opět městskou knihovnou - budova knihovny vrácena Královské kanonii premonstrátů na Strahově
· 1996 - začíná se budovat automatizovaný provoz městské knihovny
· 1997 - nové vybavení, on-line katalog a automatizovaný výpůjční protokol v oddělení pro děti a mládež
· 1998 - zřízení nové čítárny - automatizace oddělení společenských věd - modernizace studovny pro děti
· 1999 - automatizace oddělení pro dospělé čtenáře - Internet pro uživatele v oddělení společenských věd - otevření hudebního oddělení
· 2000 - Internet v dětském oddělení - automatizace pobočky Březinova - zřízení zvukové knihovny pro zrakově postižené
· 2001 - Internet pro zrakově postižené
· 2002 - automatizace pobočky Bedřichov - připojení poboček Březinova a Bedřichov do sítě Internet - otevření oddělení regionálních služeb - otevření pobočky v Horním Kosově
· 2003 - knihovna se stěhuje do nově rekonstruované budovy v Hluboké ulici 1, zahájení provozu 1. října 2003
· 2004 - knihovna je provozovatelem Domu Gustava Mahlera
· 2005 - nový automatizovaný systém CLAVIUS - připojení poboček Bedřichov a Březinova on-line
· 2006 - otevření stálé expozice v Domě Gustava Mahlera - Gustav Mahler a Jihlava
· 2007 - nová webová prezentace knihovny
· 2008- k 30. červnu skončilo provozování Domu Gustava Mahlera (převeden pod správu Magistrátu města Jihlavy)
· 2009 - instalace hlasových majáčků, které usnadňují orientaci zrakově postiženým a nevidomým uživatelům
· 2010 - knihovna je na Facebooku - WiFi ve studovně
· 2011 - nový on-line www katalog Carmen - půjčování čteček elektronických knih, tématických kufříků a audioknih - dočasné uzavření pobočky Horní Kosov (od 16. května 2011) - přechod z formátu Unimarc na MARC21
· 2012 - čtecí koutky s křesílky, přebalovací pult a nápojový automat - bibliobox - celoroční uzavření pobočky Horní Kosov
· 2013 – dětský koutek pro nejmenší návštěvníky – smartkatalog pro mobilní zařízení - půjčování deskových her - otevření nové pobočky na ulici S.K.Neumanna 22
· 2014 – úpravy dětského oddělení – půjčování elektronických knih
· 2015 - půjčování čtecích brýlí – klub deskových her DESKNI TO! – knihovnický trolejbus aneb S dobrou knihou je to jízda
· 2016 - knihovna má účet na Instagramu – validační místo moje ID – nová služba pro zrakově postižené FriendlyVox
· 2017 - půjčování deštníků - informační čtvrtletník Čteník - šachy a špuntomat
2018 – nový knihovní systém Tritius – přestěhování a nové interiérové vybavení pobočky Březinova – modernizace dětského oddělení – Lekotéka 
• 2019 – rozšíření prostor pobočky Horní Kosov – oprava střechy na hlavní budově (zahájení opravy v říjnu 2018)
• 2020 – interiérové vybavení nových prostor pobočky Horní Kosov – dokončení opravy střechy – knihobudka – uzavření knihovny z důvodu pandemie nemoci covid-19 – YouTube knihovny
• 2021 – uzavření knihovny z důvodu pokračující pandemie nemocí covid-19 – bezkontaktní výdej a výdejní okénka – biblioskříňky na pobočkách Březinova a Horní Kosov

Historie budovy v Hluboké ulici

Budova knihovny je nejmladší součástí barokního souboru staveb a byla původně jezuitským gymnáziem, které bylo otevřeno v roce 1727. Po zrušení jezuitské koleje, semináře i gymnázia v roce 1773 přešla škola do majetku státu a v polovině 19. století bylo přistoupeno k výrazné přestavbě celého objektu. V jejím průběhu byl ve třetím poschodí dočasně ponechán tzv. "divadelní sál", nynější dětské oddělení městské knihovny. Zde byla v roce 1740 uvedena první opera v Jihlavě.

V roce 1890 gymnázium budovu opustilo a prázdný objekt pak odkoupilo město pro ubytování vojska. Následovalo období, kdy byla stavba postupně využívána k různým účelům. Sloužila jako nájemní dům, hudební škola, rodinná a dívčí škola, městská strážnice a městský archiv. Za podrobnější zmínku stojí událost z roku 1935, kdy dům č. 49 na jihlavském náměstí odkoupila firma Baťa. Renesanční fresky zde objevené roku 1925 bylo rozhodnuto zachránit a přenést do prvního patra bývalého gymnázia, do tehdejší hudební síně. Celá akce byla bezesporu ojedinělou záležitostí. Bylo při ní zachráněno 29 m2 vzácné fresky, jež původně pokrývala mázhaus jihlavské lékárny U Svaté Anny, která v domě č. 49 sídlila. Pečlivé zrestaurování fresek bylo provedeno při nejnovější rekonstrukci budovy v Hluboké 1 v roce 2003.

V období 2. světové války byla v budově na přechodnou dobu umístěna městská knihovna. Poté zde krátce sídlil archiv, škola pro ženská povolání, školní internát a od roku 1950 Krajské velitelství Národní bezpečnosti, které budovu opustilo roce 1960. Od roku 1961 se budova na bezmála čtyřicet let stala sídlem Státního okresního archivu v Jihlavě.

V roce 2002 bylo přistoupeno k obnově budovy pro potřeby městské knihovny. Byla provedena řada náročných prací stavebního a památkářského charakteru, přičemž záměrem rekonstrukce bylo v co největším rozsahu zachovat původní konstrukce a současně splnit požadavky na funkci moderní knihovny.

1. října 2003 se nově zrekonstruované prostory otevřely prvním návštěvníkům.


Fotografie z nově zrekonstruované budovy v Hluboké ulici: