Otevírací doba 

pondělí 8,00 - 18,00
úterý zavřeno
středa 8,00 - 18,00
čtvrtek 8,00 - 18,00
pátek 8,00 - 18,00

 

Hudební oddělení
Zvuková knihovna

Jako na dospělém oddělení
a ve čtvrtek pouze do 13,30

 


Dětské oddělení

pondělí 12,30 - 18,00
úterý zavřeno
středa 12,30 - 18,00
čtvrtek 12,30 - 18,00
pátek 12,30 - 18,00

 
Skřítek Kniháček Celé česko

Studovna a čítárna

 
2. poschodí v hlavní budově
Adresa: Hluboká 1, Jihlava
Knihovnice: Martina Grimová DiS.
Telefon : 565 597 863

Čítárna

Studovna


Čítárna

 • prezenční výpůjčky aktuálních čísel novin a časopisů
 • archivace denního a regionálního tisku po dobu 3 let
 • Jihlavské listy od roku 1990
 • prezenční výpůjčky knihovnických časopisů - Duha, Čtenář, Bulletin Skip

Dostupné prameny a elektronické zdroje

 • CASLIN, SKAT - online souborné katalogy knihoven ČR
 • příruční a regionální knihovna
 • regionální periodika
  • Jihlavské listy od r. 1990
  • Noviny jihlavské radnice
  • Telčské listy
  • Brtnický zpravodaj
  • Polenský zpravodaj
  • Naše město Třešť
  • Naše obec : zpravodaj občanů obce Puklice
  • Informační čtvrtletník občanů Velkého Beranova
  • Batelovské listy
 • dokumenty o Evropské uniii, informační materiály z Dokumentačního a informačního střediska Rady Evropy
 • Sbírka zákonů
 • Codexis - automatizovaný systém právnických informací
seznam novin.pdf
  seznam novin.pdf  
seznam časopisů.pdf
  seznam časopisů.pdf